PRIVACYVERKLARING HARTENLICHT

Hartenlicht is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG. Hartenlicht respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. In dit privacy statement informeren we je over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens hierover.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hartenlicht verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam/bedrijfsnaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Beroep
 • Dieet/allergie i.v.m. maaltijden retraites.
 • Bij ons gevolgde activiteiten en consulten.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmeldformulier in te vullen op uitnodiging van Hartenlicht.
 • Mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan je uit te kunnen voeren.
 • Het plaatsen van ervaringen/foto’s van cliënten en deelnemers op onze website en mailings. Dit gebeurt alleen met goedkeuring van de desbetreffende persoon. De ervaring van de persoon kan op verzoek direct verwijderd worden van de website.

Waarom we gegevens nodig hebben
Hartenlicht verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
 • Het afhandelen van je betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Verzenden van een digitaal product.
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming.

Hoe lang we gegevens bewaren
Hartenlicht zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met toestemming van de cliënt worden de opgenomen digitale aurareadings verstuurd en binnen een maand verwijderd.

Delen met anderen
Hartenlicht deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hartenlicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hartenlicht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Hartenlicht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar annemieke@hartenlicht.nl  Hartenlicht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging
Hartenlicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via annemieke@hartenlicht.nl

Wijzigingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vind je steeds het meest actuele statement. 

Klachtrecht
Bent je het niet eens met de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of omgaan met je rechten als cliënt/deelnemer? Neem dan in ieder geval contact met ons op.


Contactgegevens 
Hartenlicht

Telefoon: 0645780295

Mailadres: annemieke@hartenlicht.nl

Praktijkadres: Villa Xaverius, Rijsenburgselaan 11, 3972 EG Driebergen-Rijsenburg

Contactgegevens

Praktijkadres:
Villa Xaverius
Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg
Tel 06 45 780 295
annemieke@hartenlicht.nl

KVK 30265596
BTW 146768991B01

Neem contact op